#Erasmus+

Pieaugušo medijpratības

un informācijpratības prasmju attīstības programma, lai attīstītu kritisko domāšanu un cīnītos pret viltus ziņām

Par mums

Medijpratība vecāka gadagājuma cilvēkiem un pedagogiem: Navigācija digitālajā laikmetā

Projekts MIL Skills uzlabo vecāka gadagājuma pieaugušo un pedagogu mediju un informācijas pratību, pievēršot uzmanību digitālās informācijas kritiskai izvērtēšanai un ētiskai izmantošanai. Tas piedāvā tādus resursus kā darba burtnīcas, mācību materiāli, semināri un lietotne, lai droši un atbildīgi orientētos digitālajā vidē, risinot problēmas, ko pastiprina COVID-19 pandēmija.

0

Partneri

0

Darba paketes

0

Rezultāti

0

Pasākumi

Darba Paketes

Projekts paredz nozīmīgus rezultātus:

DP1: Projekta pārvaldība
Projekta sākotnējos posmos konsorcijs sagatavo visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu optimālu projekta īstenošanu. WP1 attiecas uz projekta vadību, kas nodrošina, ka darbības tiek veidotas, veiktas un novērtētas visiem pieejamā veidā. Tajā arī izklāstīta stratēģija, kā tikt galā ar risku, vienlaikus regulējot finanses un grafiku.
DP2: Faktu lapas un kompetenču ceļvedis par plašsaziņas līdzekļiem un informācijas prasmēm un kritisko domāšanu
“Kompetenču ceļveža” mērķis ir definēt senioru un pieaugušo izglītotāju pamatprasmes, kas ļautu aktīvi piedalīties digitālajā sabiedrībā un cīnīties pret dezinformāciju. Konkrēti, 2. darba pakete: novērtēs senioru pašreizējās vajadzības attiecībā uz kritisko domāšanu, digitālo pratību, mediju lietotprasmi, informācijas pārvaldību, komunikācijas prasmes, privātumu un drošību. Izveidos prasmju ceļvedi, kas piemērojams jebkurā pieaugušo izglītības iestādē, lai attīstītu un novērtētu senioru mediju un informācijas prasmes.
DP3: Mācību ceļvedis par medijpratības un informācijpratības prasmju attīstīšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem un pieaugušo izglītotājiem, kā arī izmēģinājuma pasākumi
Pamatojoties uz galvenajām prasmēm un kompetencēm, kas atzītas un iekļautas MIL prasmju kompetences ceļvedī, ir izstrādāta inovatīvi mācību līdzekļi (Training Workbook) un materiāli, lai seniori un pieaugušo izglītotāji varētu attīstīt nepieciešamās mediju un informācijas prasmes un kompetences. Ceļvedī ir izmantota jaukta metodika, kurā ir iekļautas klātienes un darba vidē balstītas mācību darbības un tiešsaistes resursi. Mācību materiāls ir pilnībā pieejams visās partneru valodās, ļaujot jebkuram izglītojamajam patstāvīgi īstenot mācības visā Eiropā un ārpus tās.
DP4: e-mācību platforma un digitālā galda spēle
Lai uzlabotu projekta pārnesamību un pieejamību, ir izveidota interaktīva e-mācību platforma un digitāla galda spēle, kuras mērķis ir: Izplatīt papildu mācību materiālus, papildinot mācību materiālus ar interaktīviem scenārijiem. Uzlabot senioru medijpratības prasmes, izmantojot lietotājam draudzīgu mācību vidi. Izveidot atzītu tiešsaistes platformu un spēļu materiālus prasmju attīstības atbalstam. Izveidot starptautisku tiešsaistes tīklu, kas veicina kopienu un savienojamību, sniedzot savstarpēju atbalstu un stiprinot Eiropas identitāti.
DP5: Rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem un izpratnes veicināšanas kampaņas
MIL Skills Toolkit sniedz praktisku informāciju, nodarbību plānus un resursus pieaugušo pasniedzējiem, organizācijām, ekspertiem, ieinteresētajām personām un politikas veidotājiem. Šī rīku kopuma mērķis ir atbalstīt MIL prasmju integrēšanu izglītības metodoloģijās. Tas dod iespēju izglītojamajiem efektīvi orientēties mūsdienu mediju vidē, cīnīties pret viltus ziņām un dezinformāciju. Nodarbību plāni ir izstrādāti tā, lai palīdzētu pieaugušo izglītotājiem vadīt saistošas un iedarbīgas nodarbības, kas pielāgotas izglītojamo vajadzībām, veicinot pārliecību, kā orientēties digitālajā pasaulē.
Previous slide
Next slide

Mācīties atpazīt un noraidīt viltus ziņas.

Konsorcijs

Pievienojieties mūsu partnerībai, kuras mērķis ir veicināt inovācijas, izmantojot kopīgas zināšanas.

🇱🇻 Latvija
🇬🇷 Grieķija
🇧🇬 Bulgārija
🇮🇹 Itālija
🇫🇷 Francija
🇪🇸 Spānija
🇨🇾 Ķipra

Tērzētāva jūsu

jautājumiem

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

© 2024 MILSKILLS. ALL RIGHTS RESERVED

DESIGN & DEVELOPED 🔐 BY INNOVATION HIVE

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA par tiem neuzņemas atbildību. 2023-1-LV01-KA220-ADU-000156693

Skip to content